(*)Miejscowość, data ………………………………………

 ………………………………………

        Imię i nazwisko

………………………………………

    Adres zamieszkania

  

Bruk i ogród Sp. z o. o. Sp. k. 

ul. Oświęcimska 2a, 32-660 Chełemk

 

 

REKLAMACJA

Nr zamówienia: ………………………………
Data nabycia towaru: ………………………………
Nazwa towaru zgłaszanego do reklamacji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Opis niezgodności towaru z umową: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 4 i art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, oczekuję od Państwa firmy (*):


1. nieodpłatnej naprawy towaru
2. wymiany towaru na nowy
3. żądam obniżenia ceny towaru o kwotę ……………. zł (słownie: …………………………………………..) i zwrot różnicy na podane poniżej konto 
4. odstępuję od umowy i żądam zwrotu ……………. zł (słownie: …………………………………………..) na podane poniżej konto lub adres 
Moje konto bankowe bank i nr: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

……………………………………

Podpis Klienta       

  (*) Niepotrzebne skreślić

Zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego

Lokalizacja sklepu

32-660 Chełmek
Oświęcimska 2a

Godziny otwarcia sklepu: pn-pt 8:00 – 16:00, sb 8:00 – 13:00

 

Skontaktuj się z nami

sklep@brukiogrod.pl

 

+48 697 631 336

+48 33 875 61 23