Miejscowość, data ………………………………………

………………………………………

       Imię i nazwisko

………………………………………

   Adres zamieszkania

 

Bruk i ogród Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Oświęcimska 2a, 32-660 Chełmek

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 ……………………………………

Podpis Klienta       

 (*) Niepotrzebne skreślić

 1     podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

 2     podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

Zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego

Lokalizacja sklepu

32-660 Chełmek
Oświęcimska 2a

Godziny otwarcia sklepu: pn-pt 8:00 – 16:00, sb 8:00 – 13:00

 

Skontaktuj się z nami

sklep@brukiogrod.pl

 

+48 697 631 336

+48 33 875 61 23